Grootte A A

Investor Protection Europe is een onderneming die spaarders en beleggers – zowel particulieren als institutionelen – advies verstrekt, beschermt en verdedigt. Wij behandelen de dossiers per individuele of per gezamenlijke actie. Investor Protection helpt beleggers om hun situatie te evalueren en, indien gegrond, over schadevergoedingen te onderhandelen en ze te verkrijgen. Onze klanten worden voornamelijk met de volgende problemen geconfronteerd:

* Bedrog inzake het reële risico van investeringen of financiële producten
* Onjuiste koers van aankoop of verkoop
* Buitensporige of niet-contractuele kosten
* Aankoop van financiële producten die niet conform het risicoprofiel zijn
* Onvolledige of onjuiste informatie over de risico's en opbrengsten van financiële producten
* Het niet respecteren van richtlijnen, reglementen of wetten
* Onjuist of onvoldoende aanbod van schadevergoeding

De onderneming Investor Protection Europe werd opgericht door Albert Biebuyck die reeds meer dan 20 jaar ervaring heeft in de financiële sector, zowel in België als in het buitenland. Hij is bemiddelaar in burgelijke en commerciele zaken geweest.

Nieuwe gemeenschappelijke actie voor de investeerders in de KBC Groep 5-5-5 en KBC Ifima 5-5-5 obligaties. 23 februari 2016.

KBC schuldig bevonden aan overtredingen Prospectuswet. 30 janvier 2016.

Er lopen acties over de fondsen Moneta Euro Liquidity, High Return en Low Volatility en ook over L Bonds EUR Medium. Een actie over PAM Windenergy, een private equity fonds, is recent begonnen. 5 mei 2015.